Lär dig att använda dina tankar för att må bättre, vara ditt sanna jag och uppnå dina mål i livet!

Det vi ger vår tanke och vår energi skapar vi mer av. När stress och negativa tankar försvinner ur vårt liv släpper vi in helande i kropp och själ. Det är tankarna och känslorna som skapar vår verklighet.

Vi har fått förmågan att hela oss själva. Du väljer vad du släpper in i ditt liv i form av tankar och känslor. I det ligger mycket egenmakt. Om vi inte själva aktivt väljer vad vi låter oss influeras av kommer vi att influeras av vadhelst som kommer i vår väg. Var inte ett grässtrå som böjer sig för vinden. Var ett träd som reser sig mot solen!

“Att tänka är det hårdaste arbete som finns. Det är antagligen därför så få människor ägnar sig åt det.”
Henry Ford

Kommentarer

Följ oss! :)

Facebook949
Facebook
Google+97
http://helandetankar.se/">
YouTube18
LinkedIn454
Pinterest14
Pinterest