Förlåtelse – svårt, men viktigt

redflowerblueskyAndra människor måste inte älska dig. Andra människor kan inte vara din trygghet. Du måste vara din egen trygghet. Andras kärlek och godkännande är inte den grund du ska bygga ditt liv på. Du måste bygga din egen grund. Lynne Bernfield uppmanar oss i “Förändring – vid rätt tidpunkt” att “bli den som älskar dig”. Ingen annan människa kan fylla tomrummet inom dig, det är en illusion, en livslögn. Vår kärlek till och vår trygghet i oss själva är grunden; utifrån den kan vi älska och förlåta andra trots att de inte älskar oss.

Låt inte andras fel och brister infektera ditt liv. Du har inte råd att slösa energi på att vara irriterad. Använd energin till något positivt. Du kommer alltid att möta människor som gör dumma saker i dina ögon. Se det som prövningar och lär av dem att vara tolerant och förlåta. Du kommer kanske att hamna i diskussioner, men ingen måste hålla med dig. Och du måste inte hålla med någon annan. Ha inte åsikter om andras liv. Var inte en moraltant. Se det inte som din uppgift att tillrättavisa andra. De har nog med sina problem. Förlåt dem, och koncentrera dig på din egen utveckling. Om du verkligen vill göra ett bestående intryck – var en förebild.

Se inte din egen olycka som resultatet av andra människors handlande mot dig. Du har ansvar för ditt liv, de för sitt eget. Skyll inte på andra när det går galet.

Låt andra ta ansvar för sina liv. Försök inte forma dem efter dina mallar.

När du tillåter andra att vara fria och inte tar ansvar för deras liv och åsikter kommer du att märka att det blir mycket enklare att älska dem!

Gör en lista på de personer i ditt liv som du har något emot. Skriv varje namn och känn efter vilka känslor som kommer upp inom dig när du skriver dem. Försök skriva namnen flera gånger långsamt och med närvaro. De känslor du har är ditt eget ansvar. Förlåt dig själv att du hyser negativa känslor för dessa personer. Det är det första steget. Andra steget är att se på varje namn, ett i taget, och säga högt till var och en att du förlåter dem. Kanske kan du inte ta båda stegen vid samma tillfälle. Det är en process som måste få ta tid. Att förlåta sig själv och därmed erkänna sin skuld gentemot dessa människor kommer att göra det lättare att förlåta dem. Ibland är det också nödvändigt att tala om för personerna i fråga att man har förlåtit dem eller att be dem förlåta i sin tur. Förlåtelsen har stor kraft. Du kan gå vidare som en fri människa.

Kommentarer

Följ oss! :)

Facebook949
Facebook
Google+97
http://helandetankar.se/forlatelse">
YouTube18
LinkedIn454
Pinterest14
Pinterest