Mindful Prayer

Bön, när den är som bäst, är mycket “mindful”. Bön är en närvaro med Gud. Mindful prayer är att umgås med Gud i nuet. Vi tror att vi måste be med så många fina ord. Men Gud vet vilka vi är och Han låter sig inte luras av våra fasader. När vi vågar vara äkta och autentiska inför vår skapare röjer vi undan hindren och öppnar kanaler som ökar möjligheterna för Gud att nå fram till våra hjärtan.

Vi behöver få uttrycka hela vårt jag hela tiden och på olika sätt. Vi behöver lyssna till och acceptera oss själva, inte bara en gång, utan kontinuerligt. När kropp och sinne är i balans har vi de största förutsättningarna för ett liv i hälsa och välbefinnande på alla plan.

När vi är avspända och vi ger uttryck åt känslor och tankar utan att spela roller, då är vi autentiska. Människan är en organism med ett ständigt flöde av liv, känslor, tankar och biologiska och kemiska funktioner, som fungerar utan att vi behöver förstå eller lägga oss i. Det flödet behöver vara i rörelse för att vi ska må bra och vara de vi är. Om inte känslor får komma till uttryck, utan hålls tillbaka, bildas ett inre tryck av stress som i längden kan vara skadligt. Det uppstår blockeringar och spänning, som för oss längre ifrån det naturliga tillståndet, i-kroppen-upplevelsen, och det kan ge upphov till sjukdomar eller en känsla av att inte riktigt veta vem man är i världen. Kropp och sinne är i obalans. Vi behöver lyssna till den del av oss som manar oss att vara oss själva. Den delen där Gud finns.

Hur blir jag då en bättre lyssnare? Genom att vara stilla i bön minst en liten stund varje dag övar vi upp den medfödda förmågan igen. Stanna upp, ta ett djupt andetag. Rör dig med långsamma rörelser, och var närvarande i varje liten del av rörelsen. Med tiden känner vi igen det naturliga tillstånd som vi en gång hade som barn. Vi kan återerövra kontakten med oss själva i Guds närvaro. När detta blir en naturlig del av vår livsstil vänjer vi oss så småningom vid kroppens subtila språk. Vi lyssnar och lyder snabbare – och mår bättre.

Detta får effekter även på ditt sätt att umgås med andra. Du lyssnar på vad din vän berättar istället för att fundera ut vad du själv ska säga när han pratat till punkt. Du upplever allt i vardagen med alla sinnen. Du hinner ifatt dig själv. Du hinner uppfatta vad som är du själv.

Där måste vi börja. Att uppfatta oss själva, den vi verkligen är, i gemenskap med den som känner oss bättre än vi själva gör.

Kommentarer

Följ oss! :)

Facebook949
Facebook
Google+97
http://helandetankar.se/mindfulness">
YouTube18
LinkedIn454
Pinterest14
Pinterest