Visualisering

Visualisering kan användas för att förändra våra omständigheter, det yttre, men de har också stor inverkan på våra inre
egenskaper, vilka vi är och vad vi tror och tänker om oss själva och omvärlden. Gör så här: 

visualiseringAtt visualisera är att använda det visuella för att mata hjärnan med information om vad vi vill uppnå. Med bilder som vi skapar i vår fantasi, eller fotografier, målningar, filmer, kan vi hjälpa hjärnan att skapa de nya banor som krävs för att förverkliga detta. På ett annat plan verkar bilderna och tankarna som sändare. Varje tanke ger ifrån sig energi som drar till sig liknande energi.

Skapa dig en inre bild av din vision, ditt mål. Detaljerna är viktiga. Måla din inre vision med tydliga färger, många detaljer, inte bara en allmän beskrivning. Känn dofterna, hör ljuden, se varje liten del av bilden. Involvera alla sinnen i visualiseringen. Krydda med mycket passion och glädje. Detta är din strategi för framgång och självförverkligande.

Skriv ner ditt mål som en livfull dagboksanteckning, i detalj, i presens, som om du redan var där. Skriv ett framtida datum överst på sidan. Använd positiva formuleringar, alltså till exempel: “mitt hus är stort och rymligt” istället för “mitt hus är inte litet och trångt”. Den omedvetna delen av hjärnan kan inte skilja på vill och vill inte. Vi måste ge den exakta besked. Den kommer att ge oss det vi formulerar. Har vi visualiserat att vi inte vill ha skulder kommer vi att dra till oss skulder.

Gör en “vision board” – en tavla med valda bilder som visar din vision på livets olika områden. Välj bilder som väcker positiva känslor. Placera din vision board någonstans där du kan se den varje dag.

Det är en vetenskaplig iakttagelse att hjärnan skapar nya förbindelser snabbare när känslor, speciellt starka känslor är med i bilden. Man har till exempel funnit att skratt har en helande verkan på hjärnan och på hälsan i stort.

Gör det till en vana att studera din vision board och din nedskrivna vision regelbundet. Förvara dagboksanteckningen där du kan se den varje dag. Meditera över din vision varje dag.

Visualisera målet, resultatet – inte HUR du ska komma dit! Det är viktigt, för du kan inte veta hur det ska gå till. Ditt jobb är att fokusera på visionen, din dröm, ditt mål. Om du börjar välja ut en väg dit kan du blockera andra vägar. Kanske sker det inte så som du har tänkt… Lita på ditt omedvetna – det kommer att finna den bästa vägen.

Ge inte näring åt tvivel och andra negativa tankar. Det är inte skadligt att ha en negativ tanke, men ge den inte utrymme att växa – slå bort den och odla istället tro och tacksamhet.

Uttala positiva påståenden, affirmationer, för att stärka din tro och förbättra jordmånen ännu mer. Läs mer om affirmationer här!

Börja med ett litet delmål. Pröva först och se att det fungerar. Du behöver den tro som du får när du ser att det fungerar. Du kommer att bli stärkt i din tro och vågar sätta upp högre mål, fler och fler längs din livsväg.

Var aktiv! Man kan inte styra en parkerad bil. När du är aktiv kan saker hända genom dig och du kan få idéer till lösningar. När idéer kommer – handla!

Kommentarer

Följ oss! :)

Facebook949
Facebook
Google+97
http://helandetankar.se/visualisering">
YouTube18
LinkedIn454
Pinterest14
Pinterest