Att bjuda in Gud

Jag tror på en ofantlig och kärleksfull Gud som har skapat oss alla och som vill att vi ska vara just de unika människor vi är.

När vi är oss själva, när vi släpper alla masker och vågar vara fria att uttrycka det vi är, då öppnar vi kanalen till Gud. Vi spelar så många roller och gömmer oss bakom lager av rädslor, men han vet vem jag är innerst inne.

Att välja Gud är att välja sanningen om mig

Att välja Gud är att välja sanningen om mig

Vi har alla fått en mängd resurser och talanger för att vi ska använda dem. Var och en bidrar med sin egen pusselbit, vi behöver alla varandra. Och ingen annan kan tala om för dig vad du ska göra eller vad du ska spela för roll i livets teater. Det finns djupt inne i dig och din uppgift och stora utmaning är att bejaka det.

Jag har valt att vara kristen därför att Gud och Kristus bejakar mig och jag får frihet att vara den jag är utan fördömelse. Skuldkänslor, otillräcklighet och osäkerhet brottas vi alla med, men Gud är kärlek. Jag får lägga allt i hans händer. Därför vill jag också bejaka och acceptera mina medvandrare här på jorden, så gott jag kan, och inte glädjas när någon misslyckas med sin uppgift här. Jag tror att även de som gör destruktiva saker här på jorden egentligen har en annan sanning, en annan uppgift och roll att spela. Det är svårt att leva under de förhållanden vi byggt upp för oss här. Som Strindberg sa i sitt Drömspel, det är synd om människorna. Många av oss hamnar snett och går omvägar i livet. Men det finns också ständigt nya möjligheter att vända om, att välja nytt, lägga det gamla bakom sig och bygga igen, med nytt virke.

Att välja Gud är att välja sanningen om mig, den sanning som bara han känner och som han planterat i mig för att jag ska använda den, leva den. Att bjuda in Gud i sitt liv betyder att vi öppnar vägen för honom att komma nära oss. Då visar han oss vägen till det innersta, det sanna, det som är mitt verkliga jag. Han är den största kraften i universum. Vi är små som myror, men när vi har tillgång till hans gränslösa kraft och kärlek kan vi uträtta allt.

Och det är då – när vi är de vi är – som han bäst kan använda oss och vi kan skapa en god värld tillsammans.

Kommentarer