Att vara sitt sanna jag

Vad betyder det att vara sitt sanna jag? Vi går omkring och bär på våra masker som försvar mot en skrämmande omvärld. Det är lätt att säga ”var dig själv”. – Men om jag nu inte vet vem jag är, för att min mask liksom vuxit fast med åren, jag har blivit så van vid den. Jag har burit den i så många år, att jag kanske tror att den är jag. Hur kan jag veta vad som är min sanna identitet?

Din roll i världen - att vara sitt sanna jag
Din roll i världen – att vara sitt sanna jag

Den som skapat mig vet vem jag är. När jag låter honom vandra med mig kan jag bli den jag är ämnad att vara. Han känner mig helt, bättre än jag känner mig själv. Vi behöver inte prestera för att vara älskade av Gud. Vi behöver inte bära några masker. Vi får vara oss själva.

Vår sanna identitet begränsas inte av yttre faktorer, som könstillhörighet, kulturell eller etnisk tillhörighet, klasstillhörighet, yrkesroll, ålder, åsikter eller prestationer. Det handlar om att se på oss själva som Gud ser på oss, och att byta ut våra egna negativa och felaktiga tankar om oss själva mot Guds tankar om oss.

Bibeln säger ”Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.” (2:a Korintierbrevet, kapitel 5, vers 17). Det innebär att när vi säger ja till Jesus så ÄR vi redan vår sanna identitet. Vi får ”ikläda oss Kristus” och vi blir Guds barn och Kristi medarvingar.

”Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn” skriver aposteln Johannes i Johannesevangeliets första kapitel, vers 12.

Vi är skapade till Guds avbild, alltså är vår sanna identitet kärlek och ljus, för det är han. Och i hans närhet kan vi få bli fria från våra negativa självbilder, negativa tankemönster, hat, vilsenhet och känslor av skuld som tynger oss.

Med evig kärlek älskar jag dig, skriver profeten Jeremia.

Jag är en ny skapelse, Kristus lever i mig. Det betyder inte att jag aldrig kan göra fel. Tvärtom. Jag misslyckas ofta, men jag får alltid börja om när jag misslyckas, det finns alltid nya möjligheter. Nåden är ny varje morgon.

Det är inte de som är goda eller perfekta som hör himmelriket till. Det finns inga perfekta människor. Det är de som inser att de behöver Gud och Jesus som hör honom till. Och han kan förändra och förvandla allt som varit.

Han ser mig, uppskattar mig och värdesätter mig högre än vad någon människa kan göra. Och det gör han utan att begära någonting igen. Jag får vila hos honom. Och när jag låter honom leda mig kan livet bli väldigt spännande och fyllt av mening! Det har det blivit för mig. Titta gärna på denna lilla enkla video som jag gjort:


Du som ser mig och vet vem jag är
Du som ser mig och vet vem jag är

DU SOM SER MIG… kolla in videon!

Varma hälsningar ♥
Ingela

Kommentarer