FRÅGOR OCH SVAR

Frågor & svar om kristen tro
Frågor & svar om kristen tro

Jag har fått många frågor om min kristna tro. Jag hade själv frågor när jag var ung och kom till tro. Vissa frågor bär man med sig och får inte svar förrän kanske efter lång tid, om vi ens får svar i detta jordeliv. Här är en lista med några av de frågor jag fått, och mina svar:

Tror du att Jesus ska komma tillbaka snart?

Läs/dölj svaret här

Ja. Han har lovat att han ska komma tillbaka. Och Gud håller sina löften. Mycket i världshändelserna just nu tycker jag pekar i en sådan riktning. Han behövs nu, mer än någonsin. Visserligen har människor i alla tider trott sig leva i den yttersta tiden och många har profeterat högt och ljudligt om att det är dags att omvända sig. Men Jesus varnade för falska profeter och det finns ingen som vet när han ska komma tillbaka, inte ens han själv. Bara Fadern vet dagen och stunden, står det i Bibeln.

Det finns däremot tecken som vi kan tyda för att förstå att tiden närmar sig, och han har uppmanat oss att alltid vara vaksamma och ta detta på allvar. Han kan komma när vi minst anar det, som en tjuv om natten, står det. Och när jag ser mig om idag och läser nyheterna, ser väderrapporten, kan jag ofta tänka att ”nu är det snart dags, nu måste Han komma snart, vi klarar inte detta själva”. Vi har ställt till med så mycket problem här på jorden och det är ingen överdrift att läget tycks svårare än någonsin i historien. Nästan varje dag kommer någon ny händelse som skrämmer oss och får oss att känna hopplöshet, förtvivlan eller maktlöshet. Vad ska vi göra för att vända utvecklingen och överleva som mänsklighet?

Klimatet, miljön, extremt väder, bränder, torka, översvämningar, getingar, bin och andra insekter som dör ut, djurarter som försvinner, främlingsfientlighet, extremislamism, nynazism, rasism, spända motsättningar i världspolitiken och i vår egen riksdag, kärnvapenupprustning, krig och konflikter, psykisk ohälsa, våld mot kvinnor och barn, eskalerande barnpornografi, våldtäkter, naturkatastrofer, förtryck och orättvisor. Listan skulle givetvis kunna bli hur lång som helst.

Det finns flera ställen i Bibeln som berättar om vad som ska hända i den sista tiden. Jag vill ta ett exempel från Uppenbarelseboken, som ju till stora delar handlar om den yttersta tiden. I trettonde kapitlet beskrivs ett nytt betalningsmedel. Johannes skriver om de två odjuren som ska ha makt under den sista tiden. Och ett av odjuren ”ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet”. (Upp 13: 16-17) Idag finns en teknik som möjliggör för oss att betala via ett chip som sätts in under huden, och i Sverige finns redan flera tusen personer som använder denna nya betalningsmetod. Under den tid då Johannes fick sin uppenbarelse var det troligen ganska svårt att tänka sig en sådan teknisk utveckling.

Vi ska inte bli rädda när vi ser dessa händelser framför våra ögon. ”När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig” säger Jesus. (Lukas 21:28)

Måste man rösta på Kristdemokraterna om man blir kristen?

Läs/dölj svaret här

Absolut inte. Kristna finns inom alla politiska läger. De traditionellt kristna värderingarna har länge varit viktiga grundpelare i det svenska samhället i stort. Vi kan hitta dem längst till vänster, men också långt ut i högerfältet. De kristna som röstar vänster ser kanske i vänsterpolitiken bland annat de värderingar som handlar om rättvisa och att värna om de minsta och svagaste i samhället, att minska klyftorna mellan fattiga och rika (för det finns ju faktiskt fattigdom även i vårt rika Sverige) och att de som arbetar ska ha det bra och inte bli utnyttjade. Jesus umgicks gärna med de svagaste människorna, de som var lägst i rang, i utanförskap, som vi idag säger. Han brydde sig om deras behov och betraktade dem som lika mycket värda som de rikaste och mäktigaste. Han umgicks även med kvinnor, vilket var ovanligt och sågs som opassande på den tiden. Han inkluderade dem och tog dem på allvar. Så där kommer även en parallell till dagens feministiska idéer, som ofta finns på vänsterkanten.

De kristna som röstar höger (dit bland andra Kristdemokraterna räknas) ser kanske i högerpolitiken de värderingar som handlar om att bevara de svenska traditioner som bygger på kristen grund, och som med tiden har försvagats i vårt samhälle. I takt med sekularisering och globalisering har vi förändrat en del av dessa traditioner och några har fallit i glömska eller blivit mindre självklara för många. Som exempel på sådana traditioner kan kanske nämnas kristendomsundervisning och psalmsång i skolorna, något som jag själv vuxit upp med.

Inom högerpolitiken finns även de konservativa idéerna om att ta ansvar för och hjälpa dem som har det sämre ställt, men från ett annat perspektiv. Istället för att sträva efter jämlikhet, som vänstersidan, vill man bevara klasskillnaderna och ge hjälpen ”uppifrån och ner” så att säga. Det blir ett hierarkiskt tankebygge, som stämmer med tanken om att Gud är den högste och under honom finns kungen eller kejsaren, sedan en rad av skikt, vilka ska bevaras för att behålla ordning och harmoni.

Mellan vänster och höger finns en rad mellanskikt som representerar liberalism och socialdemokrati. Kanske söker man där en balans, en medelväg som ska ge bästa möjligheterna för ett fungerande och gott samhälle. För ett gott samhälle vill vi ju alla ha, oavsett hur vi röstar. Även här i mitten finns värderingar och ideal som går att finna hos Jesus. Här finns till exempel tankarna om staten och dess makt, frihetens ideal och en önskan att öppna upp gränser och röja undan hinder för människors möjligheter. Jesus lät sina lärjungar plocka ax på sabbaten och försvarade dem inför de skriftlärda som misstyckte. Kanske banade han väg lite för det fria tänkandet inom liberalismen. Den socialliberala grenen av liberalismen har ett varmt hjärta som klappar för de svaga och här är det inte svårt att få syn på Jesus.

Jag önskar mig en kristen församling där alla olika politiska uppfattningar finns representerade, och där alla respekterar allas ståndpunkt. Vi har alla en begränsad förmåga att förstå det stora perspektivet, som Gud förstår. Vi kan inte säga till vår syster eller bror: ”du har fel” eller ”du behövs inte”. Gud har gett oss alla, var och en, de gåvor och förmågor vi har. Han har gett oss det mått av vishet vi har. Vi kan sträva efter att bli visare, och det tycker jag att vi ska, men att bli visare betyder inte att vi skulle gå åt någon specifik riktning politiskt. Alla politiska system är begränsade eftersom de är mänskliga. Våra försök till goda och rättvisa samhällsbyggen har misslyckats till höger och vänster. Den enda som kan veta vad som är fullkomligt och gott är Gud. Vi kan växa och förändras, men jag tror att Gud faktiskt vill ha oss olika. Jag tror inte att det vore bra alls om vi alla hade samma politiska uppfattning. Vi är satta att verka där vi är och vi behövs inom alla läger. Så lyckligast vore att vi hade en gemenskap som inte var för ensidig åt något håll. Det är inte våra politiska ideal som förenar oss. Det är tron på Kristus. Vi får aldrig glömma det.

Har inte kristendomen gjort sig skyldig till en massa ont genom historien?

Läs/dölj svaret här

Helt sant. Det har den. Redan de första kristna gjorde misstag när de ville utesluta människor som åt så kallad ”oren” mat, det vill säga skaldjur med mera. Men Gud tillrättavisade dem.

Från de grymma korstågen och inkvisitionens hårda rättegångar, till nutidens inhumana fördömanden av exempelvis homosexuella, kan vi se stora misslyckanden i vårt uppdrag att vara världens ljus. Precis som de politiska systemens misslyckanden, exempelvis socialismen, som ville skapa det rättvisa och goda samhället för människor men istället hamnade i diktatur och förtryck på grund av människors makthunger och korruption, har religionerna på liknande sätt kommit till korta. Drömmarna om det fria Utopia blev aldrig verklighet på grund av människors oförmåga att samarbeta. Både religiösa och politiska ledare har fallit för frestelserna makt och pengar. Många gånger har jag tänkt att det är tur att det inte är människor jag tror på, utan Gud. Alla vi som tror är människor, individer, ofullkomliga och benägna att göra misstag. Kristenheten har begått många onda gärningar. Och det gör ont att tänka på att de gjort det i Guds namn.

Men Gud är inte ond och står inte bakom de människor som i hans namn eller i sitt eget begår brott mot andra människor eller mot vår planet. I mitt eget liv kan jag ofta se att jag har bråttom, går i egen kraft, går före Gud och gör saker jag inte borde göra. Det kan vara bra saker eller mindre bra. Jag och du och varje människa tenderar att gå sin egen väg, att följa vårt ego som vill ge oss makt, rikedom, popularitet eller lycka. I denna strävan kan vi vara ganska blinda för både andras och vårt eget bästa. Det gamla uttrycket ”Låt det bli fred på jorden och låt det börja med mig” är talande. Det måste börja med mig. Och dig. Jag behöver själv se min ofullkomlighet och mitt stora behov av Guds villkorslösa kärlek. Jag är så liten och vilsen i världen. Och det är du också. Men om vi vill det och tar emot det, så verkar Gud i oss. Jag ser våra tillkortakommanden. Jag ser att vi fortfarande gör varandra illa. Jag ser historiens mörka kapitel, men jag tror på en kärleksfull och mäktig Gud. Människan klarar inte att styra världen på egen hand. Vi ska gå med Honom och vi ska vara världens ljus. Tack och lov att det finns förlåtelse för alla våra misslyckanden.

Hur kan du, som är en intelligent och modern människa, tro på Gud?

Läs/dölj svaret här

Jag har upplevt ett personligt möte med Gud som jag inte kan bortförklara. Erfarenheter slår ut förnuft. Men upplevelsen kom inte förrän jag sökt honom på allvar och valt att tro. Och ju längre tid som gått sedan jag blev kristen, ju mer ser jag också förnuft och ett slags logik i Bibeln. Allt hänger ihop på ett märkligt och förunderligt sätt.

Sedan har jag också valt Honom på grund av en hel massa härliga uttalanden och saker han gjort och för att han är den Han är! Försvarar de svaga och små människorna. Förlåter sju gånger sjuttio gånger. Speaks truth to power. Min bästa vän! Den enda som känner mig som jag är, varje gömd vrå, och ändå älskar mig. Dog för mig. Love you to the cross and back, som en kompis uttryckte det. Vem vill inte ha en sådan vän?! Fast egentligen är det han som valt mig. Och apropå det där med intelligens, så är ju Han den mest intelligenta personen av oss alla. By far.

Att vara kristen tycker jag verkar tråkigt. De kristna får väl inte ha roligt?

Läs/dölj svaret här

Haha, näe, just de! Märklig fråga egentligen, men jag tror den har sitt ursprung i gamla tider, då kristna brukade ha lite stramare tyglar än idag. Sedan är det ju en definitionsfråga vad det innebär att ha roligt, det är ju väldigt personligt, men jag går till exempel gärna på teater eller bio och någon konsert eller konstutställning och älskar att framträda med sång och musik och då har jag väldigt roligt! Jag kan också ta ett glas vin eller en cider någon gång ibland för att koppla av och njuta. (Jag vet också att en del kristna helst avstår från alkohol och de kan ha lika roligt ändå – min kompis festar på alkoholfria paraplydrinkar – en helskön kristen tjej!) Och god mat, en bra film. Så när jag tänker på oss kristna så ser jag inte i första hand hårknutar, allvarliga miner och begravningsstämning, inte heller förbud, utan glada öppna människor som älskar Jesus och varandra, och som har upptäckt vad sann glädje kan vara.

Gud har mycket humor och värme. Han ger oss frihet och har inte skapat oss för att vi ska ha tråkigt! Naturligtvis får vi roa oss. Och jag är övertygad om att han gläds av att höra oss skratta och vara glada. Men för mig finns en gräns – när vi har roligt på andras bekostnad, när vår glädje skadar någon annan eller oss själva, när glädjen blir falsk så att vi går våld på vår sanna identitet – då är det inte roligt på riktigt. Guds kärlek kan och vill hela oss så att vi får uppleva djup och sann glädje. En glädje där vi vågar släppa maskerna.

Och när vi fått uppleva den glädjen (det är en glädje som jag kan ha med mig hela tiden i vardagen), då kan det hända att vi väljer att inte delta i sammanhang där människor ger uttryck för en glädje som inte är äkta, som inte är tillfredsställande på djupet. Jag vill helt enkelt ha verkligt roligt!

Kommentarer